Jugomont upgrade

Revitalizacija zagrebačkih stambenih resursa 1960. bila je tema diplomskog studija arhitekture i urbanizma na kolegiju Projektna radionica 1 - suvremeno stanovanje. Cilj je bio stambene zgrade, prvotno projektirane kao privremene, tzv. "limenke", revitalizirati i osposobiti za život jer, iako se za Folengovićevo naselje pokazalo kao naselje iznimnog potencijala s puno zelenih površina i visokih stabala, temeljita analiza je pokazala tužnu sliku stanja u kojem se nalazi većina zgrada koje su sada postale trajne. 

Cilj revitalizacije bio je minimumom ostvariti maksimum - što ekonomičnijim i realnijim projektom dobiti što veću kvalitetu stanovanja uzimajući u obzir derutno stanje zgrada, zahtjeve stanara i prirodni ambijent kao najveću kvalitetu naselja.

Uvođenjem nove tipologije cilj je bio ostvariti što veći broj različitih fleksibilnih stanova za različit tip stanara, postići kvalitetniji zajednički društveni suživot u pitomije projektiranom okruženju bez obzira na urbani okoliš i smještaj unutar grada.
izbacivanjem stubišta iz zgrade i uvođenjem galerije stvorila se mogućnost fleksibilnijeg ulaza. Formirane su tri zone unutar kojih se isprepliću privatni prostori stanova, zajednička dvorišta i prolazi. Prostori stanova, ovisno o tipu, izlaze na galeriju čineći je dinamičnom. Sve prostorije orjentirane na galeriju javnije su, aktivnije i više se koriste od prostorija na istoku gdje se nalaze spavaće sobe logično orjentirane prema parku. 

Zajednička dvorišta stvorena su između adiranih prostora. Želeći potaknuti veću interakciju među sustanarima na dvorištima je predviđeno sušenje veša (kao što je to sada u vrtovima ispred zgrada), roštiljanje, zajedničko blagovanje, prostori za dječje igre, slikanje, odmor i sl. 

Projekt je bio izložen na izložbi "Socijalizam i modernost" u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Mentori:
prof.dr.sc. Lenko Pleština i pred. Ivana Ergić