Zadarski procesjun

"Stalna na tom svijetu samo mijena jest!" (Petar Preradović)

Dinamika povijesnih previranja prošlih stoljeća, a osobito prethodnog jasno su se ocrtala na prostoru zadarske regije. Od regije koja je bila živući organizam, pretvorila se u prostor napuštenih i mrtvih naselja, zapuštenih kulturnih krajolika, ispražnjenih industrijskih i vojnih područja, ugroženih prirodnih krajolika te zaboravljenih putova.

Cilj Petrovog diplomskog rada bilo je pronalaženje sustava povezivanja postojećih i novih sadržaja kulturnog i prirodnog krajolika zadarske regije u obliku suvremenih urbano-regionalnih kretanja. Svrha sustava je održanje života svakog mikrokozmosa Zadarskog urboarhipelaga (prema Nikoli Bašiću) – živućeg organizma kojeg čine arhipelaški izolirani prostorni entiteti (naselja na otocima i naselja na kopnu) i veze između njih.

Poštujući razvijenu problematiku prostora (postojeću infrastrukturu, razvojne smjerove prostora, kulturu življenja na kopnu i na otocima itd.), a ujedno uzimajući u obzir razvoj komunikacijske/prometne tehnologije, pronalazimo u prostoru urboarhipelaga moguće procesjune. 

Oni s međupostajama koje su isprepletene kroz različite scenarije korištenja, od kojih su danas najznačajniji atrakcija, edukacija i proizvodnja, čine prostorno-programsku studiju za izradu suvremenih prostornih planova otočnog, obalnog, priobalnog i zaobalnog područja. Procesjuni su mentalni sustav koji upotpunjuje mrežu veza zadarske regije stvarajući od nje živi organizam urboarhipelaga.

Mentorica: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci d.i.a.