Suppe

Gradu Zadru nedostaje ujednačeno i sustavno promišljanje dizajna urbane opreme i signalizacije općenito.
Postojeće spomen-ploče su neujednačene i neuočljive u prostoru.
Osmišljen je sustav ploča oblikovanih od dva kontrastna materijala u svojoj prirodnoj pojavnosti: vapnenački kamen i metal corten.
Znameniti Zadrani obilježeni su različitim apstraktnim formama jedne strane ploče ovisno o životnom opredjeljenju i djelovanju čime je ostvarena varijabilnost u dizajnu.
Istom logikom oblikovanja i odabira materijala prepoznaje se isti rukopis i poveznica.

Prva ploča podignuta je, 19. listopada 2020. na Trgu sv. Frane u Zadru, Zadraninu Franzu von Suppeu - jednom od najpoznatijih operetnih skladatelja u povijesti. 
Njegovo mladenačko djelo Messa Dalmatica praizvedeno je u crkvi sv. Frane 1835. godine.