Bivak

Video je nastao u sklopu Nerinog diplomskog rada na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Bivak je sklonište ili prenoćište koje je dimenzionirano za jednu osobu i u njemu je moguće pohraniti manje stvari potrebne za boravak u prirodi poput kutije za prvu pomoć.

Elektroenergetski 12 voltni sustav sa solarnim čelijama na krovu omogućava korištenje noću.

Zamišljen je na lokalitetu Vidova gora na Braču gdje bi ujedno služio i kao predmetna signalizacija.

Prototip je napravljen u Zagorju i osim kao prostor za odmor služi kao spremište za alat za vrt i kao prostor za sušenje oraha.

Čeka premještaj!