Ispreplitanje urbane i prirodne scenografije otoka Brača

Projekt je nastao kao rezultat Nerinih diplomskih radova na Arhitektonskom fakultetu – Studij arhitekture i urbanizma i Studij dizajna pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Bojane Bojanić Obad Šćitaroci, d. i. a. i izv. prof. mr. diz. Mladena Orešića.

"Jedino pravo putovanje, ne bi bilo ići prema novim prostorima, nego gledati drugačije, vidjeti svijet očima drugih, stotinama drugih, vidjeti stotinu svjetova koje svatko od njih vidi, koje svatko od njih jest." (Marcel Proust)

Scenografija otoka Brača od uvijek naglašava međuovisnost urbanog (antropogenog) i prirodnog pejsaža. Prožimanje toga dvoje na otoku je značilo život, čiji tragovi se čitaju u okolišu. To je bio prostor homogenog odnosa urbanog i prirodnog koji je danas postao heterogen i neravnomjerno korišten.

Cilj rada bio je prepoznati vrijednosti iz prošlosti i odgovoriti na pitanja o budućnosti otoka na primjeru južne strane kao reprezentativnog primjera otočne problematike koja je u percepciji ljudi prihvaćena kao pust i prazan prostor.

Projekt obuhvaća "Vidilicu" koja je šetnica, postojeći put, staza i lungomare, podignuta gore, a ne dolje uz obalu te povezuje istočnu i zapadnu stranu otoka. Ona prolazi kroz 10 "mikroambijenata" – isječaka na kojima se odvija zaboravljena scenografija – napuštena pastirska sela i stanovi, samostani, crkvice i prirodni fenomeni – aktivirana suvremenim poimanjem cjelogodišnjeg turizma.  Vidilica se penje i do 750 m visine, šeta južnim vrhuncima, mijenja svoj profil i spušta se u pojedine lokalitete reaktiviranim putovima koji stvaraju komunikacijsku mrežu. Želja je bila minimalnom intervencijom isprovocirati lokalno stanovništvo oslonjeno isključivo na masovni turizam i nesvjesno mogućnosti koje posjeduje prostor u kojem žive te propitati nametnute administrativne granice.

Na njoj se nalaze "Les Follies", 21 točka zaustavljanja na križanjima putova koje usmjeravaju pogled ili sugeriraju smjer kretanja. One su ili predmetna signalizacija, umjetnička instalacija, urbana oprema ili montažni objekt ovisno o karakteru prostora. Četiri su točake razrađene na razini idejnog projekta, a jedna na razini izvedbenog in situ. Koristi se kao bivak, sklonište, prenoćište, prostor za igru, odmor te kao spremište.

Ostale točke imaju propozicije za natječaje.

Agencija za koordinaciju i razvoj turizma Splitsko-dalmatinske županije "Rera" predložila je projekt Ministarstvu turizma u namjeri apliciranja na Strukturne fondove EU.

Na Viz_kulturi!