Kuća za život

Polazište koje je snažno utjecalo na oblikovanje kuće bilo je potreba za što dužim boravkom na otvorenom na ograničenoj parceli uz ostvarenje intimnog prostora (zaštita od ulice i susjeda u neposrednoj blizini).

Kuća je kompaktna u svom volumenu, materijalima raščlanjena na prizemlje i kat. Gornja etaža s dinamičnom formom krovova u dva smjera leži na prizemnoj čvrstoj bazi.

U sjevernom pojasu kuće uvijek su smješteni služeći prostori (servisne prostorije i komunikacija - stubište koje vodi u podrum i na kat), a opslužujući prostori su organizirani prema vanjskim terasama ili oko dvoetažnog prostora u sredini. 
U prizemlju kuće naglasak je na boravku na otvorenom, a natkriveni i nenatkriveni ambijenti protežu se paralelno sa zatvorenim sadržajem kuće.
Svaki dio: blagovaonica, kuhinja i dnevni boravak imaju svoj vanjski ekvivalent - natkrivenu ili nenatkrivenu terasu. Potpunim otvaranjem prizemlja gubi se polaritet prizemlja: otvoreno - zatvoreno. Ono postaje boravak na otvorenom. Oblikovano je u dvije razine. Blagovaonica i kuhinja nalaze se na nižem nivou, dok je dnevni boravak na višem nivou. Cijelo prizemlje je protočno s otvorima na svim pročeljima.

Kuća orjentacijom terasa na različitim nivoima potpuno koristi potencijal boravka na parceli, a teren je oblikovan kako bi pratio različite visine terasa.