Šetnica Zadvarje

Šetnica uz kanjon Cetine dio je sveobuhvatnog projekta brendiranja općine Zadvarje sustavom pješačkih i biciklističkih staza sa sadržajima i programima koji će njegove brojne antropogene i prirodne fenomene učiniti dostupnijima, koji neće narušiti njegove krajobrazne, a istaknut će njegove autentične vrijednosti i ispričati jednu novu rekreativno-kulturno-turističku priču.

Na području istočne strane kanjona Cetine, u Značajnom krajobrazu, oblikuje se šetnica dužine oko 1500 m sa stazama za pješake i bicikliste.
Uz pješačke staze oblikovana su odmorišta, dječji poligon i vidikovci sa žičarom (zip line). 
Staze, stepenice i objekti Mlinica, Centralina, bunker i tunel obnavljaju se za novu edukativnu, turističku i rekreativnu namjenu.
Na kraju ulice Mala Mlinica oblikuje se parkiralište za automobile, autobuse i bicikliste te posjetiteljski paviljon – Duaron (Duare + paviljon / megaron).

Sedam vidikovaca sa spektakularnim vizurama raspoređeno je duž šetnice. Njihovi najistureniji dijelovi čelične su konzole kao komandni mostovi iznad vrtoglavog kanjona.
Svaki vidikovac usmjeren je prema drugoj prirodnoj ili artificjelnoj atrakciji. Svaki od njih malo je kontemplativno odmorište, a označeni su smjerokazom na stazi.
Nazivi vidikovaca proizašli su iz brojčanih zanimljivosti vezanih za ovaj prostor.

Proširenja staze oblikovana su kao odmorišta s klupama, stolovima i česmama s pitkom vodom na mjestima gdje je priroda formirala stanku, sklonište u surovom krškom okruženju.

Informativni i edukativni panoi, klupe i stolovi, koševi za otpatke, smjerokazi, česme za pitku vodu, panoramski dalekozori, stalci za bicikle i maketa područja – sva oprema dio je sveobuhvatnog dizajnerskog pristupa.

Kroz oblikovanje, materijale, formu i sadržaj posjetitelj metaforički doživljava vrijednosti krša, osobito lokalnog povezanog s vodom i kanjonom Cetine te tipičnim šumskim vrstama za ovo područje.
Ludičkim (razigranim, istraživačkim) karakterom, koji dominira prezentacijsko-edukativnim sadržajima na cijeloj šetnici želi se potaknuti posjetitelje na povratak i ponovno istraživanje određenih aspekata ovog osjetljivog krškog ekosustava.

Fotografije:
PIN studio
Neven Kozina