Supergumno

Postavlja se pitanje što znači projektirati posjetiteljski centar? Centar u kojem bi se stvarno kretanje u prostoru, doživljaje, mirise i opipe trebalo simulirati kao multimedijalnu virtualnu predstavu i na kraju vješto prodati kao nekakav konzumeristički proizvod. U timu Marinaprojekta prof. Nikole Bašića radili smo posjetiteljski centar Šibensko-kninske županije.

Kako bi se što više odmakli od takvog negativnog polazišta i skromnih programskih smjernica, osmišljen je novi program koji je morao biti samoodrživ, samofinanciran i izvoran. Na mjestu budućeg centra trenutno se nalazi glavni deponij prethodno iskopanog materijala koji se iskoristio kao prednost u projektiranju - centar je postao žarište ukopano unutar nakupine materijala! Kameni materijal je iskorišten za oblikovanje stepenastog mediteranskog vrta lokalne agrikulture izvedenog iz geometrije koncentričnih elipsi. Suvremeni artefakt kao dio kulturnog krajolika. 

Za razliku od stroge geometrije koju čine eliptične kamene gomile, unutrašnjost ansambla čini pomalo kaotičan ritam kamenih zidova koji svojom sporadičnošću stvaraju dinamične, otvorene, natkrivene i zasjenjene prostore.
Supergumno unutra čini: prezentacijski centar - info pult, tri tematske dvorane i multimedijalna dvorana koja je u neposrednoj blizini ugostiteljskog centra. On razvija cijelu lepezu lokalne gastro tradicije. Istočno se nalazi trgovački centar koji se otvara prema trijemu i zasjenjenim vanjskim prostorima. Duž komunikacije nižu se raznoliki trgovački i uslužni sadržaji: radionice, tradicijski obrti, suveniri, kušaonice lokalne tradicijske hrane i pića...  

Posebnu sadržajnu komponentu posjetiteljskog centra predstavlja mali zoološki vrt na sjeveru namijenjen upoznavanju lokalnih domaćih životinja.
Također, blizina nedovršenog postojećeg nogometnog igrališta bila je dodatni poticaj povezivanja u jedinstvenu cjelinu u programskom, prostornom i oblikovnom smislu. Tako su, naizgled nespojivi sadržaji, spojeni u jedinstven arhitektonski kompleks.