Marina Dalmacija

U timu ureda Marinaprojekt kao projektanti suradnici radili smo na projektu Administrativne zgrade i recepcije te Sanitarija za nautičare u Marini Dalmacija Bibinje-Sukošan.

Glavni projektant bio je prof. Nikola Bašić, dipl.ing.arh., a projekt interijera radio je Marko Murtić (Emur Studio iz Zagreba) sa suradnicima.