Natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe

Četri različita plakata sa stiliziranim prikazima nošnji iz Dalmacije, Turopolja, Slavonije i Brača prikazuju zanimljivost i bogatstvo hrvatskog folklora. 
Detaljnost i raznolikost tekstura primjećuje se tek kad se jako približite. Time stroga stilizacija dobiva svoju drugu dimenziju!
Plakati su se koristili i kao vizuali plaketa pobjednika različitih kategorija: klapa, ansambala i zborova.